DGS-KPSS-ALES ÖZEL DERS

 

1e1 Özel Ders (DGS-KPSS-ALES)

  • Matematik : 50 ders – Ücret: 4000tl
  • Türkçe : 15 ders – Ücret: 1000tl
  • Geometri : 20 ders – Ücret: 1500tl
  • Mantık : 10 ders – Ücret: 1000tl
  • Tarih: 50 ders – Ücret: 3000tl
  • Coğrafya: 25 ders – Ücret: 1500tl
  • Vatandaşlık : 15 ders – Ücret: 1000tl
  • Türkçe : 25 ders – Ücret: 1500tl